Sözlük
  1. Lütuf - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Lütuf Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Rıfk ve nevâziş. İltifatla mülâyemet üzere muâmele eylemek. Allah (C.C.) Hazretlerinin kullarını rıfk ve sühuletle murâdına muvaffak eylemesi. * Güzellik, hoşluk. * İyilik, iyi muâmele.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük