Sözlük
  1. Laedrî - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Laedrî Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Bilmiyorum. (Eski zamanda şüpheci olup hiç bir şeye inanamıyan sofestailere Lâ edriye denirdi. Septisizm. (Bak: Sofizm)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük