Sözlük
  1. Mûkinûn - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mûkinûn Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Yakîn sahibi olanlar. Şüphesiz ve tereddüdsüz olarak imanî ve Kur'anî hakikatlara vâkıf olanlar. (Bak: Yakin)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük