Sözlük
  1. Mübtedi` - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mübtedi` Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Yeni bir şey icad eden. Bedi'a çıkaran. Bid'at uyduran. Ehl-i bid'a. (Bak: Bid'a)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük