Sözlük
  1. Müddeî - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Müddeî Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : İddia eden. İddiacı. Davacı. * Bir hükümde ayak direyen. Hak olduğunu veya herhangi hakkın zayi olduğunu dâvâ eden. * İnatçı, muannid.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük