Sözlük
  1. Mürcie - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mürcie Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Ehl-i Sünnet mezhebine muhalif ve dalâlet ehli olan bir fırka.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük