Sözlük
  1. Müsteşrik - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Müsteşrik Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Şark. dan) Doğu memleketlerinin din, dil ve tarihlerini ve diğer bâzı hususları araştırıp tesbite çalışan batılı âlim. Garplı âlim. (Orientalist)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük