Sözlük
  1. Mütegayyiz - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mütegayyiz Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Gayz. dan) Öfkelenen, kızan, tegayyüz eden, gazaba gelen. Kızgın, kızmış kimse.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük