Sözlük
  1. Mütevatir - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mütevatir Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Çok kimselerin naklettikleri haber. Yaygın haber. Herkesin veya alâkadarların işitip doğruluğunu kabul ettikleri kat'i, şüphesiz, sağlam haber. Yalan üzerine birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir cemaatın bir hâdise hakkında verdikleri haber. (Bak: Tevatür)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük