Sözlük
  1. Müyesser - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Müyesser Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Yüsr. den) Kolaylıkla olan, kolay gelen, âsân olan, nasib.(Küre-i arzı bir köy şekline sokan şu medeniyet-i sefihe ile gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Ta'dili, büyük bir himmete muhtaçtır. Ve kezâ beşeriyet ruhundan dünyaya nâzır pek çok menfezler açmıştır. Bunların kapatılması ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müyesser olur. M.N.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük