Sözlük
 1. M İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler...

  Online Osmanlıca -Türkçe Sözlük


  Osmanlıca Sözlüğün bu sürümünde aramak istediğiniz kelimeyi kutucuğa yazarak aradığınız sözle ilgili bilgilere erişebileceğiniz gibi herhangi bir eki, ses öbeğini yazarak da sorgulama yapabilirsiniz. Bu durumda yazılım, aradığınız ek veya ses öbeğinin bulunduğu bütün sözleri sıralayacaktır. Yazılışını bilmediğiniz sözlerin ise ilk birkaç harfini yazmanız yeterlidir.

  M İle Başlayan Osmanlıca Kelimeler


  Müstaktir - Müstaktir
  Müstakzar - Müstakzar
  Müstakîl - Müstakîl
  Müstamel - Müstamel
  Müstansih - Müstansih
  Müstansir - Müstansir
  Müstantik - Müstantik
  Müstas`ib - Müstas`ib
  Müstasfi - Müstasfi
  Müstasgir - Müstasgir
  Müstasgirâne - Müstasgirâne
  Müstashab - Müstashab
  Müstasveb - Müstasveb
  Müstasvib - Müstasvib
  Müstatibb - Müstatibb
  Müstatir - Müstatir
  Müstatraf - Müstatraf
  Müstatrib - Müstatrib
  Müstatrif - Müstatrif
  Müstavsila - Müstavsila
  Müstavzi` - Müstavzi`
  Müstavzih - Müstavzih
  Müstazhiren - Müstazhiren
  Müstazraf - Müstazraf
  Müstazrif - Müstazrif
  Müstağnî - Müstağnî
  Müstağrak - Müstağrak
  Müste`cel - Müste`cel
  Müste`cer - Müste`cer
  Müste`cerün-fih - Müste`cerün-fih
  Müste`cir - Müste`cir
  Müste`ciren - Müste`ciren
  Müste`cirîn - Müste`cirîn
  Müste`dib - Müste`dib
  Müste`dî - Müste`dî
  Müste`hil - Müste`hil
  Müste`hir(e) - Müste`hir(e)
  Müste`men - Müste`men
  Müste`min - Müste`min
  Müste`nif - Müste`nif
  Müste`nife - Müste`nife
  Müste`nis - Müste`nis
  Müste`reb - Müste`reb
  Müste`rib - Müste`rib
  Müste`ris - Müste`ris
  Müste`sal - Müste`sal
  Müste`sil - Müste`sil
  Müste`zen - Müste`zen
  Müste`zin - Müste`zin
  Müstean - Müstean

 2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük