Sözlük
  1. Ma-fi-l yed - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Ma-fi-l yed Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Fık: Bir terekenin taksimi yapılmadan varislerden biri veya birkaçı ölürse, bunların terekelerinden varislerine düşen kendi mikdarları.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük