Sözlük
  1. Maa - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Maa Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Beraber) mânasında bir kelime olup, iki türlü kullanılır:1- İzafetle (tamlama hâlinde):a) Zarf olarak: (Celestü maa zeydin: Zeyd ile beraber oturdum)b) Sıla (cümlecik) olarak: (Musaddıkan lima maaküm: Sizdekini tasdik ederek)c) Haber olarak: (Vehüve maahüm: O, onlarla beraberdir.)2- İzafetsiz: Bu takdirde tenvinlenir ve hâl olarak bulunur: (Caû maan: Beraber geldiler.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük