Sözlük
  1. Maarif - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Maarif Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Tahsil ile elde edilen ilim, malûmat, bilgi. * Meharet. Üstadlık. Hüner. * Marifetler. Mâruflar. Kültürler. * Çehrenin manzarada zâhir olan yerleri. * Bir memleketin okullarını ve tahsil ihtiyacını idâre ve te'mine çalışan bakanlık.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük