Sözlük
  1. Mahfil - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mahfil Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (C.: Mahâfil) Toplanılacak yer. Toplantı ve görüşme yeri. * Büyük câmilerde eskiden pâdişahlara veya müezzinlere ayrılmış olan etrâfı parmaklıklarla çevrilmiş yüksekçe yer.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük