Sözlük
  1. Mahkeme-i temyiz - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mahkeme-i temyiz Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme ve tahkik mercii olan yüksek mahkeme.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük