Sözlük
  1. Makzî - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Makzî Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Kaza olunmuş, ödenmiş, te'diye olunmuş olan. Ümid edildiği üzere tamam ve ikmâl edici olan. Ödeyici. Sâhib-i mucib ve muris. * Fık: Kendi irade ve kesbimizin neticesi olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın (C.C.) yaratıp vücuda getirdiği bazı şeyler vardır ki, bunlar Allah'ın rızasına muhalif olduğundan, bunları irtikâb etmesi caiz değildir. Bu usul-ü kaideye, "makzî" denilmektedir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük