Sözlük
  1. Mehter - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mehter Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Mih-ter) f. Daha büyük. * Reis. * Seyis. Osmanlı askeri mızıkası ve buna mensub müzikçiler. * Vaktiyle Bâb-ı âli çavuşu. * Rütbe, nişan veya vazife alanların evlerine müjde götürenler. * Tanzimattan önce Pâdişah çadırını kurmağa vazifeli asker. * At uşağı.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük