Sözlük
  1. Metali` - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Metali` Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Matla'lar. Tulu' edecek yerler veya zamanlar. Güneş veya benzerinin doğduğu yerler. * Ast: Herhangi bir yıldızın i'tidal-i rebii (Arz'ın güneş etrafındaki gezmesinde, 20 Mart'ta bulunduğu) noktasından geçmek üzere başlangıç kabul edilen daire ile bu yıldızın semavî istiva dairesi üzerindeki ara kesitleri arasında kalan kavis. * Edb: Kaside veya gazelin ilk beyitleri.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük