Sözlük
  1. Mevacib - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mevacib Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (C.: Mevacibât) Maaşlar, aylıklar. * Tar: Yeniçerilerin üç ayda bir defa verilen ulûfeleri.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük