Sözlük
  1. Mevla - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mevla Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Sahib. Rabb. * Efendi. Köleyi âzad eden. * Şanlı. Şerefli. Mâlik. * Mün'im-i Mutlak olan Cenab-ı Hak (C.C.). * Terbiye eden, mürebbi. * Yardımcı, muavenet eden. * Dost ve komşu. * Azâd olan.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük