Sözlük
  1. Mihanikî kiraet - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mihanikî kiraet Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Kelimeleri, terkibleri doğru telâffuz etmekle beraber ezber dersi dinletiyormuş gibi çabuk çabuk okumaktır. Böyle okuyuş dinleyene bir şey anlatmaz. Ancak okuyanın mevzuu kavramış olduğunu anlatır. Öyle kıraet bir makinanın duygusuz işlemesine benzetilir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük