Sözlük
  1. Mihver - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mihver Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Dünyanın kuzey ve güneş kutbu arasından geçtiği farz olunan hat, dönen bir şeyin ortasından geçen mil. Düzgün geometrik şekilleri iki eşit kısma ayıran doğru çizgi. Çark ve tekerlek gibi dönen şeylerin ortasından geçen mil. Merkez. * Mat: Üzerinde bir müsbet ciheti var farzedilen sonsuz hat. * Kağnı arabasının dingili.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük