Sözlük
  1. Minser - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Minser Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (C: Menâsir) Yırtıcı kuşların gagası. * Taşçı kalemi. * Yüz ile ikiyüz adet arasında olan asker. * Önlerinde ne bulunur yıkıp yakıp târumar eden asker. * Otuz ile kırk arasında olan at. * Kırktan elliye veya altmışa; ve yüzden ikiyüze kadar olan at.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük