Sözlük
  1. Muahharen - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Muahharen Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Sonradan, bilâhare. Muahhar olarak.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük