Sözlük
  1. Muhkemat-i kur`aniyye - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Muhkemat-i kur`aniyye Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Mânası açık ve te'vile ihtiyacı olmayan âyetler. Başka bir mânaya ihtimali olmayıp sarih emir ve nehiyleri müştemil olan âyetler. Bu âyetler mensuh veya anlaşılmayan şekilde müteşabih ve muhtemel olmayıp muhkem ve mübeyyin olmakla aslâ te'vile muhtaç olmazlar. Bâzı şeylerin haram olması veya enbiya kıssaları (Ekasis-i enbiya) gibi.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük