Sözlük
  1. Mukarrer - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Mukarrer Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Kararlaşmış. Takrir edilmiş. Karar verilmiş. Kat'i. Şek ve şüpheden beri olan. Muhakkak ve müsellem olan. Anlatılmış. Bildirilmiş.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük