Sözlük
  1. Na - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Na Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Arabçada "Biz" mânasına gelen zamirdir. Meselâ: Kitabünâ $ : "Kitabımız" misalinde olduğu gibi, kelimenin veya fiilin sonuna eklenen bitişik zamirdir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük