Sözlük
  1. Nefsî - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Nefsî Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Nefis ile, kendisi ile alâkalı. Şahsa ait, nefse dair.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük