Sözlük
  1. Nefy edâti - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Nefy edâti Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Arabçada "Lâ", Farsçada "Nâ" gibi olumsuzluk bildiren edât.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük