Sözlük
  1. Nesh - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Nesh Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Ist: Şer'i bir hükmü yine şer'i bir emirle kaldırmaktır. (İtikada ait olan ve zamanla değişmeyen hükümlerde nesih olmaz, bunlar sabit birer hakikattırlar.) * Bir şeyin aynını kopya etmek, aynını çoğaltmak. * İbtal etmek, hükümsüz bırakmak, değiştirmek. * Nakletmek, kaldırmak, bir şeyi zâil kılmak. (Güneşin, gölgeyi giderdiği gibi.)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük