Sözlük
  1. Ra`şe(t) - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Ra`şe(t) Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Titreme, titreyiş. * Korkmak, havf ve dehşete giriftar olmak.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük