Sözlük
  1. Ra`d - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Ra`d Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Gök gürültüsü. * Bulutları sevk ve nezaret ile vazifeli bir melek adı. * Tehdit etmek, korkutmak.(Terennümat-ı hava, na'rât-ı ra'diye, nağamat-ı emvac, birer zikr-i azamet. Yağmurun hezecatı, kuşların seceatı birer tesbih-i rahmet, hakikata bir mecaz... Lemeat'tan)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük