Sözlük
  1. Rabbanî - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Rabbanî Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Rabbaniye) Rabbe âit. Cenab-ı Hakk'a dair ve müteallik. İlâhî. * Ârif-i Billâh olan, ilmi ile amel eden âlim.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük