Sözlük
  1. Rabbaniyyun - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Rabbaniyyun Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Rabbaniyyîn) Kendisini tamamen Cenab-ı Hakk'a vermiş olanlar. Putperestlikle alâkası olmayanlar.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük