Sözlük
  1. Racih - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Racih Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Üstün olan. Kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. * Fık: Beyyinatta, bürhan ve delilin tercihinde delili üstün, beyyinesi evlâ ve makbul olan taraf.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük