Sözlük
  1. Rahin - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Rahin Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Rehin veren, malını rehine koyan. *Sâbit, dâim, devamlı. * Devenin ve adamın zayıfı.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük