Sözlük
  1. Recez - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Recez Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Vezni altı defa müstef'ilün'den ibaret olan bir nevi şiir veya bahire denir. * Kaside tarzında yazılan manzume. (Bak: Kaside, Ercüze)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük