Sözlük
  1. Sübhanî (sübhaniye) - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Sübhanî (sübhaniye) Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Allah (C.C.) ile alâkalı. İlâhî. Allah'a mahsus, Onun eserlerine âit ve müteallik. Allah'ın Sübhan sıfatına âid.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük