Sözlük
  1. Süleyman çelebi - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Süleyman çelebi Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : İlk mevlid yazan ve bunda en çok muvaffak olan ehl-i velâyet bir zât olup, hicri 780'de Bursa'da vefat etmiştir. "Vesilet-ün Necât", meşhur mevlid kitabının esas adıdır.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük