Sözlük
  1. Sa`d bin ebi vakkas (r. a.) - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Sa`d bin ebi vakkas (r. a.) Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Aşere-i Mübeşşere'den ve ilk İslâm olanların yedincisidir. Peygamberimiz (A.S.M.) ile beraber bütün gazalarda bulundu. Müslüman olduğunda 17 yaşlarında idi. Hz. Ömer zamanında İran'a gönderilen ordunun başkumandanı oldu. Medayin şehrinin fethinde ve Kadsiye meydan muharebesinde muvaffak oldu. Kufe şehrinin kurulmasına vesile oldu. Kufe ve Irak vâliliklerinde bulundu. Vefatı 55 Hicri yılındadır.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük