Sözlük
  1. Sa`deddin-i taftazanî - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Sa`deddin-i taftazanî Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Hicr: 722-792) Horasan taraflarında Teftazan'da doğdu. İslâmiyete kıymetli eserleriyle hizmet eden büyük âlimlerdendir. Asıl ismi Ömer oğlu Mes'ud'dur.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük