Sözlük
  1. Safha - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Safha Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Aynı şey üzerinde görülen değişik hâllerden her biri. * Bir şeyin gözle görülen yüzlerinden her biri. * Kısım. * Bir şeyin düz yüzü. * El ayası. * Bir hâdisede birbiri ardınca görülen hâllerin beheri. * Yazılmış ve yazılabilir sahife.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük