Sözlük
  1. Sarf - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Sarf Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (C.: Süruf) Harcama, masraf, gider. * Fazl. * Hile. * Men etme. Bir kimseyi yolundan ve işinden ayırıp başka tarafa yöneltme. * Farz. * Gr: Bir lisanı meydana getiren kelimelerin değişmesinden, birbirinden türemesinden bahseden ilim şubesi. Kelime bilgisi. Kelime şekli bilgisi. Morfoloji. Tasrif çeşitlerini, isim ve fiil nevilerini öğreten ilim. * Para bozma.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük