Sözlük
  1. Sofizm - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Sofizm Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Fr. Fls: Sofestaiye. Safsatacılık. Alemde hakikat olarak hiç bir şey tanımayan ve hakikatı araştırmaktan sarf-ı nazar ederek zevk ü safâ ve şiir gibi şeylerle eğlenmeği tercih eden bâtıl bir meslek. İnâdiye, indiye ve Lâedriye "Septizm" adlarıyla üç kısma ayrılırlar. (Mesail-i İlm-i Kelâm'dan)

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük