Sözlük
  1. Tahric - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Tahric Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (Huruc. dan) Çıkartma. Meydana koyma. * Şehadetname vermek. * Fık: Müçtehidlerin istinad ettikleri naslara, kaidelere, asıllara tatbikan şer'î hükümleri istihrac etmek. Bu tarz ile hüküm çıkarabilmek salâhiyetinde olanlara: Muharric, sahib-i tahric, ashâb-ı tahric denir.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük