Sözlük
  1. Talib - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Talib Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : (C.: Tulleb-Tullâb-Talebe) İsteyen, istekli. * Talebe, öğrenci.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük