Sözlük
  1. Tazmin - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Tazmin Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Kefil olmak. * Zarar verdiği kimsenin zarar ve ziyanını ödemek. * Edb: Başkasına ait bir mısra veya beyti intihâl ve tevârüd olmaksızın kendi şiirine alma san'atı. * Bir şeyi bir şeye dâhil etmek. * Zararı ödetmek.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük