Sözlük
  1. Teşkilât-i esasiye - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Teşkilât-i esasiye Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük