Sözlük
  1. Tedvir - Osmanlıca anlamları...

    Online Osmanlıca - Türkçe Sözlük

    Tedvir Türkçe Anlamı

    Anlam 1 : Devrettirmek, döndürmek. Çevirmek. * İdare etmek, yönetmek. * Daire şekline sokmak. * Edb: Bir mısradaki kelimelerin yerini değiştirmekle veznin ve mânanın bozulmamasıdır. * Kur'an-ı Kerim kıraatında: Tahkik ile hadr ortasında bir okuma usulüdür. Her iki yönde meşru mübalâğayı bırakıp orta yolu tercih ederek okumaktır.

  2. Osmanlıca Sözlük

Sözlük